ARAMA
Bozdoğan Belediyesi

Coğrafya

Geri

Coğrafya

Bozdoğan, Aydın ili şehir merkezinin yaklaşık 50 km. güneydoğusunda 33627 kişilik nüfusa ve 849 km² yüzölçüme sahip, kır nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bir ilçemizdir. Oluşumunda Madranbaba Dağı’nın aşınması sonucu dağın eteğinde meydana gelen birikintiler ve bu birikintiler içinde yine dağdan gelen dereler rol oynamıştır. Şehir, %10 eğimli bir yamaçta, deniz seviyesinden 200 m. yüksekte kurulmuştur. Genel olarak nüfusun ova köylerinde toplandığı Bozdoğan’da nüfus artış oranı hiçbir zaman Türkiye ortalamasına yaklaşamamıştır. Bunun sebebi, yörede geçim şartlarının zorluğu ve Nazilli, Aydın, Denizli ve İzmir’e göçün fazla olmasıdır. Ayrıca yüksek kültür düzeyi, nüfus planlamasını kolaylaştırmaktadır. Kır nüfusu, yaklaşık %76 ile yüksek oranlarda seyretmektedir. Su kaynakları sınırlıdır ve buna bağlı olarak toplu yerleşimler görülmekte, evler birbirine yakın, sokaklar ise dar inşa edilmektedir.