ARAMA
Bozdoğan Belediyesi

Kılavuzlar Mahalle 419,420,421,423 ve 1983 Parsell...

Geri

Kılavuzlar Mahalle 419,420,421,423 ve 1983 Parseller

28 Şubat 2023

İlçemiz Kılavuzlar Mahallesi 419,420,421,422 ve 1983 Parsellerin bulunduğu alanda Aydın İli Genel Meclisinin 06/07/2012 tarih 405 sayılı kararı ile Organize Tarım Alanı olarak onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde 6. etap olarak belirlenen bölge için Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımına ilişkin (UİP:09745435) Belediyemiz Meclisinin 14/10/2022 tarih ve 77 sayılı kararı ile Aydın Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş olup, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 151/12/2022 tarih ve 423 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

DİĞER İLANLAR