ARAMA
Bozdoğan Belediyesi

İLAN

Geri

İLAN

24 Nisan 2024

Aydın İli Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi 1182 ada 9 ve 11 parselde kayıtlı Hisar Mahallesi 150 sok. No:41 adresinde yer alan yapı 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kapsamında 279133 Yapı kimlik numarası ile "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiş ve riskli yapı tespiti kesinleşmiştir. Bu nedenle yapının tahliyesi ve yıktırılması ilişkin işlemler başlatılmış olup ilgili muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilmesi ve Başkanlığımız internet sayfasında 15 gün süreyle askıya çıkarılmış bulunmaktadır.

Sayın halkımıza ilanen duyurulur. 

DİĞER İLANLAR