2886 SAYILI KANUN GEREĞİ SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN İLANI

İhalesi Yapılacak olan ilanlar: İlan (3), İlan (4), İlan (6), İlan (41), İlan (63)

İlan (1)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Amasya Mahallesi, Subasmaz mevkii, 5 pafta, 120 parselde kayıtlı 18.680 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 56.000,00-TL olup geçici teminatı 1.680,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 23.10.2014

İlan (2)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Asma Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan  M20-C-0 pafta, 119 Ada, 1 parselde kayıtlı 5.294,63 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 15.883,89-TL olup geçici teminatı 476,52-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 18.09.2014

İlan (3)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Başalan Mahallesi, Köyiçi mevkii, M20.C-2-4-a-2 pafta, 106 Ada, 29 parselde kayıtlı 1.100,53 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 10.11.2014 Pazartesi günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL olup geçici teminatı 60,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 30.10.2014

İlan (4)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Başalan  Mahallesi, Köyiçi mevkii,  M20.C-2-4-a-2 pafta, 122 Ada, 47 parselde kayıtlı 219,60 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 10.11.2014 Pazartesi günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 750,00-TL olup geçici teminatı 22,50-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 30.10.2014

İlan (5)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Başalan Mahallesi, Köyiçi mevkii, M20.C-2-4-a-3 pafta, 122 Ada, 45 parselde kayıtlı 651,52 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.25’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL olup geçici teminatı 60,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 30.10.2014

İlan (6)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Başalan Mahallesi, Köyiçi mevkii, M20.C-2-4-a-3 pafta, 122 Ada, 44 parselde kayıtlı 656,55 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 10.11.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL olup geçici teminatı 60,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 30.10.2014

İlan (7)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Çamlıdere Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan  13 pafta, 757 parselde kayıtlı 139 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 1.390,00-TL olup geçici teminatı 41,70-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 18.09.2014

İlan (8)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Çarşı Mahallesi, Soğuk Kuyu mevkii, 3030-T-a pafta, 580 Ada, 10 parselde kayıtlı 86,34 m² yüzölçümündeki arsanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 27.10.2014 Perşembe günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 15.000,00-TL olup geçici teminatı 450,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 16.10.2014

İlan (9)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Aşık Harmanı mevkii, Aydın M20-C-25 pafta, 103 Ada, 788 parselde kayıtlı 235,61 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 250,00-TL olup geçici teminatı 7,50-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 09.10.2014

İlan (10)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Cami mevkii, Aydın pafta, 134 Ada, 1 parselde kayıtlı 911,95 m² yüzölçümündeki arazinin (zeytinlik), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 16.15’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL olup geçici teminatı 60,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 25.09.2014

İlan (11)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Bağgedik mevkii, M21-D-21A-3-D pafta, 103 Ada, 885 parselde kayıtlı 6.792,57 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 3.500,00-TL olup geçici teminatı 105,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (12)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Bağgediği mevkii, Aydın M21-D-21 pafta, 103 Ada, 285 parselde kayıtlı 5.113,70 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 16.05’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.600,00-TL olup geçici teminatı 78,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (13)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Bağgediği mevkii, Aydın M21-D-21 pafta, 103 Ada, 366 parselde kayıtlı 633,89 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 16.10’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 500,00-TL olup geçici teminatı 15,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur. 09.10.2014

İlan (14)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Erkeç mevkii, M20-C-25-B-3-C pafta, 103 Ada, 18 parselde kayıtlı 6.669 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 16.15’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 3.500,00-TL olup geçici teminatı 105,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (15)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Erkeç mevkii, M20-C-25-B-3-C pafta, 103 Ada, 47 parselde kayıtlı 3.357,73 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 16.20’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL olup geçici teminatı 60,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.

İlan (16)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güvenir Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan  12 pafta, 1043 parselde kayıtlı 73 m² yüzölçümündeki arazinin(tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 500,00-TL olup geçici teminatı 15,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (17)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kamışlar Mahallesi, Uzunkır mevkisinde bulunan   11 pafta, 1134 parselde kayıtlı 22000 m² yüzölçümündeki incir bahçesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 01.09.2014 Pazartesi günü saat 17.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 220.000,00-TL olup geçici teminatı 6.600,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.21.08.2014

İlan (18)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kamışlar Mahallesi, Üsgebi mevkisinde bulunan   7 pafta, 794 parselde kayıtlı 15240 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 01.09.2014 Pazartesi günü saat 17.50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 150.000,00-TL olup geçici teminatı 4.500,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.21.08.2014

İlan (19)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Karaahmetler Mahallesi, Aşağı mevkiinde bulunan  M20-C-09 pafta, 153 Ada, 11 parselde kayıtlı 5.932,81 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 9.000,00-TL olup geçici teminatı 270,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.18.09.2014

İlan (20)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Karaahmetler Mahallesi, Aşağı mevkiinde bulunan  M20-C-09 pafta, 113 Ada, 17 parselde kayıtlı 934,30 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 1.500,00-TL olup geçici teminatı 45,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.18.09.2014

İlan (21)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Karaahmetler Mahallesi, Aşağı mevkiinde bulunan  M20-C-09 pafta, 150 Ada, 5 parselde kayıtlı 1.418,52 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 1.500,00-TL olup geçici teminatı 45,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.18.09.2014

İlan (22)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavaklı Mahallesi, Karabalçık mevkiinde bulunan  8 pafta, 214 parselde kayıtlı 31.017 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 08.09.2014 Pazartesi günü saat 16.20’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 124.068,00-TL olup geçici teminatı 3.722,04-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.28.08.2014

İlan (23)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavaklı Mahallesi, Karabalçık mevkiinde bulunan  7 pafta, 168 parselde kayıtlı 15.292 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 08.09.2014 Pazartesi günü saat 16.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 76.460,00-TL olup geçici teminatı 2.293,80-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.28.08.2014

İlan (24)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavaklı Mahallesi, Karabalçık mevkii, 2 pafta, 136 parselde kayıtlı 10.950 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 13.10.2014 Pazartesi günü saat 15.45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 54.750,00-TL olup geçici teminatı 1.642,50-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.02.10.2014

İlan (25)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kavaklı Mahallesi, Karabalçık mevkii, 2 pafta, 136 parselde kayıtlı 10.950 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 08.09.2014 Pazartesi günü saat 16.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 54.750,00-TL olup geçici teminatı 1.642,50-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.28.08.2014

İlan (26)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Kazandere Mahallesi, Çanakyer mevkiinde bulunan  10 pafta, 405 parselde kayıtlı 75 m² yüzölçümündeki bahçeli kargir dükkan(yıkık), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 1.000,00-TL olup geçici teminatı 30,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (27)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Koyuncular Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan  15 pafta, 1486 parselde kayıtlı 6.840 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 22.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 27.360,00-TL olup geçici teminatı 820,80-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.11.09.2014

İlan (28)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Körteke Mahallesi, Gölcük mevkiinde bulunan  M20-C25-1 pafta, 129 Ada, 1 parselde kayıtlı 5.028,92 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 5.028,92-TL olup geçici teminatı 150,87-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.18.09.2014

İlan (29)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Körteke Mahallesi, Yayla mevkiinde bulunan  M21-d-2 pafta, 119 Ada, 69 parselde kayıtlı 225,36 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 29.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 1.000,00-TL olup geçici teminatı 30,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.18.09.2014

İlan (30)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Olukbaşı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 7 pafta, 1337 parselde kayıtlı 288,00 m² yüzölçümündeki arazinin (Arsa), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.55’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 5.800,00-TL olup geçici teminatı 174,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.23.10.2014

İlan (31)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Hüyük mevkisinde bulunan   3 pafta, 839 Parsel, 2691,36 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 13.10.2014 Pazartesi günü saat 15.55’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 13.456,80-TL olup geçici teminatı 403,70-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.02.10.2014

İlan (32)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Altıkavak mevkisinde bulunan   3 pafta, 315 Parsel, 81.800 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 163.600,00-TL olup geçici teminatı 4.908,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (33)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Köyderes mevkisinde bulunan   3 pafta, 594 Parsel, 9.880 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 9.880,00-TL olup geçici teminatı 296,40-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (34)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Altıkavak mevkisinde bulunan   3 pafta, 342 Parsel, 5.920 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 15.45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 8.880,00-TL olup geçici teminatı 266,40-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (35)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Değirmenbükü mevkisinde bulunan   1 pafta, 647 Parsel, 6.823 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 15.50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhalenin muhammen bedeli 34.115,00-TL olup geçici teminatı 1.023,45-TL dir.
4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (36)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Köyiçi mevkisinde bulunan   5 pafta, 430 Parsel, 1.990 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 15.55’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 995,00-TL olup geçici teminatı 29,85-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (37)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Altıkavak mevkisinde bulunan   3 pafta, 341 Parsel, 4.240 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 12.720,00-TL olup geçici teminatı 381,60-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (38)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Değirmenbükü mevkisinde bulunan   1 pafta, 649 Parsel, 611 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 16.05’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 3.055,00-TL olup geçici teminatı 91,65-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (39)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmaniye Mahallesi, Köyiçi mevkisinde bulunan   3 pafta, 433 Parsel, 5.120 m² yüzölçümündeki tarla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 15.09.2014 Pazartesi günü saat 16.15’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.560,00-TL olup geçici teminatı 76,80-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.04.09.2014

İlan (40)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Örencik Mahallesi, N21.A-02-A2/N21-A-02-B1 pafta, 120 Ada, 112 parselde kayıtlı 20.403,84 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 13.10.2014 Pazartesi günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 91.817,28-TL olup geçici teminatı 2.754,52-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.02.10.2014

İlan (41)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyüstü mevkiinde bulunan  4 pafta, 803 parselde kayıtlı 3.464 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 10.11.2014 Perşembe günü saat 15:45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 6.928,00-TL olup geçici teminatı 207,84-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.30.10.2014

İlan (42)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Arıkaltı mevkiinde bulunan  M20-C13-d pafta, 310 parselde kayıtlı 9.450 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 08.09.2014 Pazartesi günü saat 16.10’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 94.500,00-TL olup geçici teminatı 2.835,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.28.08.2014

İlan (43)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyüstü mevkiinde bulunan  3 pafta, 1371 parselde kayıtlı 522 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 4.000,00-TL olup geçici teminatı 120,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (44)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyüstü mevkiinde bulunan  3 pafta, 683 parselde kayıtlı 568 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 568,00-TL olup geçici teminatı 17,04-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (45)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyüstü mevkiinde bulunan  3 pafta, 684 parselde kayıtlı 304 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.55’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 304,00-TL olup geçici teminatı 9,12-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (46)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyüstü mevkiinde bulunan  3 pafta, 699 parselde kayıtlı 2.336 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 9.344,00-TL olup geçici teminatı 280,32-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (47)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyüstü mevkiinde bulunan  4 pafta, 854 parselde kayıtlı 880 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 16.05’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.640,00-TL olup geçici teminatı 79,20-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (48)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yaka Mahallesi, Köyaltı mevkiinde bulunan  M20-C13 pafta, 568 parselde kayıtlı 8600 m² yüzölçümündeki arazinin(incir bahçesi), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 27.10.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 60.500,00-TL olup geçici teminatı 1.815,00-TL dir.
4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.16.10.2014

İlan (49)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan  2 pafta, 321 parselde kayıtlı 470 m² yüzölçümündeki arazinin(tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.115,00-TL olup geçici teminatı 63,45-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (50)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mahallesi, Asar mevkiinde bulunan  3 pafta, 494 parselde kayıtlı 9.226 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 9.226,00-TL olup geçici teminatı 276,78-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (51)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mahallesi, Asar mevkiinde bulunan  5 pafta, 495 parselde kayıtlı 18.424 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 16.20’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 27.636,00-TL olup geçici teminatı 829,08-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (52)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniköy Mahallesi, Köycivarı mevkiinde bulunan  5 pafta, 497 parselde kayıtlı 10.572 m² yüzölçümündeki arazinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 16.25’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 12.686,40-TL olup geçici teminatı 380,59-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (53)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşil Yenice Mahallesi, Bağarası mevkiinde bulunan  M21D11 pafta, 151 Ada, 10 parselde kayıtlı 5.343,90 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 08.09.2014 Pazartesi günü saat 17.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 26.719,50-TL olup geçici teminatı 801,59-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.28.08.2014

İlan (54)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşil Yenice Mahallesi, Damönü mevkiinde bulunan  M21D11 pafta, 219 Ada, 4 parselde kayıtlı 2.751,60 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 4.952,88-TL olup geçici teminatı 148,59-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.25.09.2014

İlan (55)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşil Yenice Mahallesi, İnsekesi mevkiinde bulunan  M21D11 pafta, 137 Ada, 31 parselde kayıtlı 6.751,81 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 22.09.2014 Pazartesi günü saat 15.40’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 10.127,72-TL olup geçici teminatı 303,83-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.11.09.2014

İlan (56)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeşil Yenice Mahallesi, Damönü mevkiinde bulunan  M21D11 pafta, 217 Ada, 6 parselde kayıtlı 6.519,58 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 22.09.2014 Pazartesi günü saat 15.45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 11.735,25-TL olup geçici teminatı 352,06-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.11.09.2014

İlan (57)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ziyaretli Mahallesi, Göncü kuyusu mevkiinde bulunan  M20.C-7-d pafta, 344 parselde kayıtlı 5.100 m² yüzölçümündeki tarlanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 22.09.2014 Pazartesi günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 51.000,00-TL olup geçici teminatı 1.530,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.11.09.2014

İlan (58)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ziyaretli Mahallesi, Köyiçi mevkii, 15 pafta, 2037 parselde kayıtlı 9.576,00 m² yüzölçümündeki arazinin (Zeytinlik), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.30’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 20.000,00-TL olup geçici teminatı 600,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.23.10.2014

İlan (59)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ziyaretli Mahallesi, Kazıklar Mevkii, 6 pafta, 1222 parselde kayıtlı 19.280,00 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 30.000,00-TL olup geçici teminatı 900,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.23.10.2014

İlan (60)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Güneyyaka Mahallesi, Aşık Harmanı mevkii, Aydın M20-C-25 pafta, 103 Ada, 788 parselde kayıtlı 235,61 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.35’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 250,00-TL olup geçici teminatı 7,50-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.09.10.2014

İlan (61)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ziyaretli Mahallesi, Kocaaşılık mevkii, 9 pafta, 1414 parselde kayıtlı 1.704,00 m² yüzölçümündeki arazinin (Zeytinlik), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.40’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 2.000,00-TL olup geçici teminatı 60,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.23.10.2014

İlan (62)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ziyaretli Mahallesi, Kocaaşılık mevkii, 9 pafta, 1408 parselde kayıtlı 4.256,00 m² yüzölçümündeki arazinin (Zeytinlik), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 4.500,00-TL olup geçici teminatı 135,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.23.10.2014

İlan (63)

Belediye Başkanlığından bildirilmiştir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ziyaretli Mahallesi, Köyiçi mevkii, 7 pafta, 1646 parselde kayıtlı 4.650 m² yüzölçümündeki arazinin (tarla), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale 10.11.2014 Pazartesi günü saat 15.50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhalenin muhammen bedeli 9.300,00-TL olup geçici teminatı 279,00-TL dir.

4- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti getirmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.30.10.2014